dimarts, 14 d’octubre de 2008

FENT HISTORIA I FOTONOVEL·LA

a comic strip!